Idea 
LUTY 2022- LUTY 2024
Zwiększenie cennych umiejętności i wiedzy w zakresie cyfrowego, międzykulturowego zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym.
Projekt ma na celu zwiększenie cennych umiejętności i wiedzy w zakresie cyfrowego, międzykulturowego zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym, z korzyścią dla przedsiębiorstw sektora MŚP, zaangażowanych w działalność ponadnarodową.
IDEA
Internacjonalizacja & Cyfryzacja
Podejście Europejskie

Cele

Zwiększenie umiejętności cyfrowych w zakresie międzynarodowego zarządzania biznesem dla 80 pracowników MŚP w Słowenii, Polsce, Włoszech, Hiszpanii i Grecji
Połączenie grupy trenerów w ramach dwóch międzynarodowych mobilności
Współpraca przy stworzeniu programu szkoleniowego w formule mieszanej zgodnie z potrzebami pracowników w celu poprawy ich możliwości w globalnej gospodarce
Przeprowadzenie pilotażowego szkolenia z udziałem 80 pracowników z europejskich MŚP zaangażowanych w partnerstwie
Opis projektu
Projekt IDEA angażuje 9 partnerów z 5 krajów UE (Słowenia, Włochy, Hiszpania, Grecja i Polska) – firm szkoleniowych VET, izb handlowych i organizacji biznesowych, w celu stworzenia ponadnarodowego partnerstwa strategicznego.
Projekt odpowiada na silną potrzebę unijnego sektora MŚP w zakresie wejścia, rozwoju i pozostania w międzynarodowym biznesie. Idea porusza temat o znaczeniu ponadnarodowym w ramach wielopodmiotowego partnerstwa, które wspólnie opracuje program ustawicznego szkolenia zawodowego, możliwego do przyjęcia w krajach europejskich. Idea. jest działaniem o znaczeniu europejskim, które umożliwia ewolucję podaży szkoleń dla VET i ma znaczący wpływ na rynek poprzez wspieranie innowacji w VET oraz pielęgnowanie zdolności innowacyjnych i konkurencyjności UE i państw członkowskich. Celem projektu jest podniesienie cennych umiejętności i wiedzy z zakresu cyfrowego, międzykulturowego zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym, z korzyścią dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w krajach partnerów Konsorcjum, zaangażowanych w działalność ponadnarodową.
Nasi Partnerzy

A project co-founded by the European Union

Copyright ©2022

Made on
Tilda